Innstilling til fusjon mellom Skogeigarlaget og Vestskog

26.02.2015:

Styra i Vestskog SA og Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA har i styremøter 24. og 25.februar 2015 vedteke innstilling om fusjon som vert lagt fram for årsmøta i begge lag.


Opning av nyutbygd kai på Kaupanger

26.02.2015:

Kaupanger tømmerkai er den sentrale tømmerkaien for indre Sogn i Sogn og Fjordane fylke. I mars 2015 vert utbygginga av kaifronten ved Kaupanger tømmerkai ferdigstilt.


Kappekurs i Vik i Sogn

11.02.2015:

Korleis få best mogleg betalt for tømmeret i høve kvalitet og økonomi? Kappekurs i Vik fredag 13.02.15 kl 10.30.


Nytt frå utmarksavdelinga

21.11.2014:

Finn Olav Myhren er frå 17.11 tilsett som utmarksleiar i 100% stilling.


Skogbehandling før stormen

19.10.2014:

Med orkanen Dagmar i relativt friskt minne, oppmodar vi alle skogeigarar om å forsikre skogen sin, og også skjøtte skogen slik at den vert meir stormsterk.