Velkomen til Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA

Endra 9. april 2014 08:37

Ny utmarkskonsulent - og transportleiar (24. oktober 2013)

Kapperåd for tømmer (24. oktober 2013)

Tømmerprisane opp (24. oktober 2013)

Ny distriktsinndeling for skogbruksleiarane (24. oktober 2013)

Kaiar og tømmertransport (24. oktober 2013)

Høg aktivitet i skogeigarlaget (24. oktober 2013)
Ved utgangen av 3. kvartal i år hadde skogeigarlaget innmålt 86.000 m3 tømmer. I heile 2012 vart det innmålt 74.000 m3.

Gjenplanting etter vindfallshogst i 2012 – Enkelt og lønnsomt (15. april 2013)

Tømmermarknad og nye tømmerprisar (15. april 2013)

Leiarskifte i skogeigarlaget (15. april 2013)
Halvor L. Brosvik er nyvald styreleiar i skogeigarlaget. Samtidig overtek Ingunn Kjelstad som dagleg leiar.

Nedsett serviceavgift (15. april 2013)