Plantesesongen 2015

18.03.2015:

Plantesesongen 2015 er bare noen uker unna start. Skogeigarlaget har fortsatt ledig kapasitet på utplanting og plantesalg. Kontakt August Evensen for bestilling på tlf 95415111.


Skogdag i Sogndal 25.03.2015

17.03.2015:

Onsdag 25.03 klokka 10.30. Syner Arnt Laukland korleis få best mogleg betalt for tømmeret i høve kvalitet og økonomi.


Opning av nyutbygd kai på Kaupanger

26.02.2015:

Kaupanger tømmerkai er den sentrale tømmerkaien for indre Sogn i Sogn og Fjordane fylke. I mars 2015 vert utbygginga av kaifronten ved Kaupanger tømmerkai ferdigstilt.


Innstilling til fusjon mellom Skogeigarlaget og Vestskog

26.02.2015:

Styra i Vestskog SA og Sogn og Fjordane Skogeigarlag SA har i styremøter 24. og 25.februar 2015 vedteke innstilling om fusjon som vert lagt fram for årsmøta i begge lag.


Kappekurs i Vik i Sogn

11.02.2015:

Korleis få best mogleg betalt for tømmeret i høve kvalitet og økonomi? Kappekurs i Vik fredag 13.02.15 kl 10.30.