Tankar for skogbruksåret 2015 i Sogn og Fjordane

21.11.2014:

Vi står nå fremfor inngangen til et nytt år. Skogeigarlaget må legge planer for sitt arbeid i 2015. Året 2014 blir et år med historisk høg aktivitet i moderne tid.


Nytt frå utmarksavdelinga

21.11.2014:

Finn Olav Myhren er frå 17.11 tilsett som utmarksleiar i 100% stilling.


Skogsdrift og tømmerprisar

19.10.2014:

Sogn og Fjordane Skogeigarlag er i siget og øker fortsatt aktivitet og tømmeromsetning. Midt i september har Skogeigarlaget omsatt 116 000 m3 tømmer. På samme tidspunkt i fjor var det omsatt 78 000 m3.


Ny transport- og logistikkleiar

19.10.2014:

Howard Summers- ny transport- og logistikkleiar i Sogn og Fjordane Skogeigarlag.


Skogbehandling før stormen

19.10.2014:

Med orkanen Dagmar i relativt friskt minne, oppmodar vi alle skogeigarar om å forsikre skogen sin, og også skjøtte skogen slik at den vert meir stormsterk.